ORGANIZACIJA

Ustroj Sindikata uređen je Statutom.

Najveće upravljačko tijelo Sindikata je Sabor koji se sastaje svake pete godine. Između dva Sabora Sindikatom upravlja Glavni odbor, čiji članovi su neposredno izabrani na Saboru Sindikata. Zadnji redoviti sabor održan je u Hotelu International u Zagrebu 27.05.2013.

Dužnosnici Sindikata su predsjednik, koga neposredno biraju zastupnici na Saboru Sindikata i glavni tajnik koji se bira na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora.

Teritorijalni ustroj Sindikata čine sindikalne podružnice na čelu s glavnim sindikalnim povjerenikom.

Na skupštini podružnice bira se sindikalno povjereništvo i glavni sindikalni povjerenik.

STATUT SINDIKATA – otvorite desnim klikom u novom prozoru