KONTAKT

SINDIKAT ZDRAVSTVA, SOCIJALNE ZAŠTITE
I MIROVINSKO INVALIDSKOG OSIGURANJA
H R V A T S K E
Trg kralja P. Krešimira IV br. 2
10 000 Zagreb

tel. 00 385 1 4655 700
fax.00 385 1 2794 461
mob. 098 473 158

szszimioh@gmail.com

________________________________________________________________

MATIČNI PODACI:

OIB: 74409038774

03763269-000

ŽIRO RAČUNI:

ZAGREBAČKA BANKA:

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

HR6123600001101415648

PRIVREDNA BANKA:

SWIFT/BIC: PBZGHR2X

HR5323400091110060679