Temeljni kolektivni ugovor – upiti Povjerenstvu za tumačenje

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od 1. prosinca 2017.
Njega ste dobili u jednom od prethodnih e-mailova.
Utemeljeno je Zajedničko Povjerenstvo koje:
– daje tumačenje odredaba TKU-a
– daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka TKU-a
– prati izvršavanje i izvještava obje strane o kršenju TKU-a
– obavlja druge poslove određene TKU-om.
Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredaba TKU-a, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Članovi Povjerenstva sporazumjet će se o izboru neutralnog stručnjaka kao i o određivanju roka u kojem isti treba donijeti odluku. Tumačenje neutralnog stručnjaka, Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje.
Upiti se podnose na obrascu kojeg možete preuzeti na u prilogu.

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: tumacenje.tku@mrms.hr.
Svakako upit proslijedite i na e-mail adresu sindikata kako bismo po dobivenom tumačenju osigurali eventualnu pravnu pomoć.

Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava: http://www.mrms.hr/ .Obrazac-za-postavljanje-upita-zajedničkom-Povjerenstvu-za-tumačenje-TKU-a-za-službenike-i-namještenike-u-javnim-službama