PRAVNA POMOĆ

Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko – invalidskog osiguranja Hrvatske je Sindikat koji ima organiziranu pravnu pomoć na cijelom području Hrvatske.

 PRAVNA SLUŽBA daje:

  •       pravne savjete
  •       zastupa radnika pred poslodavcem i sudom
  •       informacije o sadržaju prava radnika
  •       konzultacije
  •       pravnu pomoć